Luontopäiväksi

Luontopäiväksi – ajatuksia, ehdotelmia, haasteita, kampanjoita

 

Tämä sivu ja sivun alasivut sisältävät ja pyrkivät esittelemään ajatuksia, ehdotelmia, haasteita, ideoita ja kampanjoita luontopäiväksi, luontopäiviksi.

Tarkoitus on tuoda esille ajatuksia, jo valmiita, ehkä pidemmän aikaa käytössä olleita valmiita ehdotuksia ja ideoita luontopäivän viettoon ja sen suunnittelemiseksi.

Monet järjestöt, niin luonto-, liikunta-, kuin myös ympäristöjärjestöt ja monet muutkin järjestöt ovat luoneet vuosien varrella erilaisia haasteita ja kampanjoita. Nämä haasteet ja kampanjat ovat usein liittyneet liikkumiseen ja luontoon, luonnossa tekemiseen, korostaen liikkumisen ja luonnon tärkeyttä. Näillä sivuilla tarkastellaan myös näitä haasteita ja kampanjoita sekä niiden tuomia mahdollisuuksia luontopäivän viettoon.

Luontopäiväksi -sivulle on luotu alasivut, jotka ovat; Ajatuksia, Ehdotelmia, Haasteita ja Kampanjoita.

Ajatuksia -sivu käsittelee ajatuksia ja ideoita luontopäivän viettämiseksi.

Ehdotelmia -sivu pureutuu jo valmiiksi mietittyihin ajatuksiin, ideoihin ja teemoihin luontopäiviksi ja jotka voivat jo olla käytössäkin.

Haasteita -sivu tuo esille eri tahojen esittämiä luontoon liittyviä tapahtumia ja niistä luotuja haasteita, joita jokainen voi voimiensa ja kykyjensä mukaisesti ottaa vastaan.

Kampanjoita -sivu esittelee erilaisia luontoon liittyviä kampanjoita, jotka voivat olla johonkin tapahtumaan liittyviä tahi aikaan sidottuja.

 

 

Sivu kesken.

Sivu päivitetty 28.1.2017.