Maailmassa

Maailman luontopäiviä

 

Maailman kosteikkopäivä

2.2

Maailman kosteikkopäivää (World Wetlands Day) vietetään 2. helmikuuta.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Kosteikkojen merkitys luonnolle on valtava. Kosteikot parantavat muun muassa pintavesien laatua, tasoittavat tulvavesiä ja ovat vesilinnuille merkittäviä elinympäristöjä. Ne ovat osaltaan myös huomattavia virkistyskäyttökohteita.

Kosteikkopäivää on vietetty vuodesta 1997 lähtien, kosteikkojen suojelusopimuksen eli Ramsar-sopimuksen kunniaksi, joka allekirjoitettiin Ramsarissa, Iranissa vuonna 1971.

Kosteikkopäivää vietetään myös Suomessa ja muissa pohjoismaissa, mutta ei samaan aikaan kuin kyseistä päivää, vaikka onkin sama päivä ajatukseltaan. Tämä johtuu vuodenajoista.

Katso lisää Luontopäiviä Suomessa ja Pohjoismaissa.

Lisätietoja: Ramsar Convention. Päivän teemasivusto:  World Wetlands Day.  Sivustot englanniksi.

 

Maailman luontopäivä

3.3

Maailman luontopäivää (World Wildlife Day) vietetään 3. maaliskuuta.

Päivän tarkoituksena on muistuttaa luonnon tärkeydestä, sen monimuotoisuudesta, mutta myös luonnon haavoittuvuudesta. Luonnon arvo ihmisen hyvinvoinnille on korvaamaton.

Päivä on YK:n yleiskokouksen päättämä.

Päivää on vietetty vuodesta 2014 lähtien.

Lisätietoja: Suomen YK-liitto/Maailman luontopäivä. Päivän teemasivusto: World Wildlife Day. Sivusto englanniksi.

Maailman metsäpäivä

21.3

Maailman metsäpäivää (International Day of Forests) vietetään 21. maaliskuuta.

Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota metsien merkityksestä tärkeänä osana maapallon elämää.

Päivä on YK:n yleiskokouksen päättämä.

Päivää on vietetty vuodesta 2013 lähtien.

Lisätietoja: Suomen YK-liitto/Maailman metsäpäivä. Päivän teemasivusto: International Day of Forests. Sivusto englanniksi.

 

Maailman vesipäivä

22.3

Maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään 22. maaliskuuta.

Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vesipäivä muistuttaa myös puhtaan veden tärkeydestä. Puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, joka ei ole itsestään selvyys missään maailman kolkassa.  Puhtaan veden yhteydessä on puhuttava sanitaation, viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkityksestä osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia.

Päivä on YK:n yleiskokouksen päättämä.

Päivää on vietetty vuodesta 1993 lähtien.

Lisätietoja: Suomen YK-liitto/Maaiman vesipäivä. Päivän teemasivustot: World Water Day. World Water Day. Kaksi jälkimmäistä sivustoa englanniksi.

 

Maailman ilmatieteen päivä

23.3

Maailman ilmatieteen päivää (World Meteorological Day) vietetään 23. maaliskuuta.

Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota ilmastoon, koska ilmastoon liittyvän tiedon merkitys ja tarve on kasvanut vuosi vuodelta. Tieto ilmastosta, sääolosuhteista ja niiden muutoksista ovat merkittäviä ihmisen ja luonnon kannalta, ei vain turvallisuuden, vaan myös elämän ylläpitämisen kannalta.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö perustettiin vuonna 23. maaliskuuta 1950 osaksi YK-järjestelmää. Vaikka tämä päivä on YK-päivä, jolloin ilmatieteilijöiden työtä juhlitaan kansainvälisesti, se on myös jokaiselle ihmiselle luonteva päivä tarkkailla oma lähi-ilmastoa, joka vallitsee ympärillä ja viettää omaa ilmaston luontopäivää.

Ensimmäistä kertaa päivää on juhlittu vuonna 1961.

Lisätietoja: Suomen YK-liitto/Maailman ilmatieteen päivä. Päivän teemasivusto: World Meteorological Day. Sivusto englanniksi.

 

Earth Hour

Yleensä maaliskuun viimeisenä lauantaina, kello 20.30-21.30.

Tämä maailmanlaajuiseksi noussut tapahtuma on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä ja organisoima kansainväinen tapahtuma. Se on samalla suurin ilmastotapahtuma, johon voivat kaikki osallistua kaikkialla maapallomme.

Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin Austaralian Sydneyssä 31.3.2007. Vuonna 2016, tapahtumaan osallistui maailmanlaajuisesti 178 maata.

Katso lisää Luontopäiviä Suomessa.

Lue lisää tapahtumasta ja sen historiasta: Wikipedia/Earth Hour.

Lisätietoja: WWF World/Earth Hour. Sivusto englanniksi.

 

Kansainvälinen Äiti Maan päivä

22.4

 

Maailman muuttolintujen päivä

12-13.5

 

Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

22.5

 

Maailman ympäristöpäivä

5.6

 

Maailman merien päivä

8.6

 

Kansainvälinen päivä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi

17.6

 

Maailman luonnonsuojelupäivä

27.6

 

Uhanalaisten eläinlajien päivä

7.9

 

Kansainvälinen päivä otsonikerroksen suojaamiseksi

16.9

 

Kansainvälinen eläinten päivä

4.10

Kansainvälistä eläinten päivää (World Animal Day) vietetään 4. lokakuuta. Idea Eläinten päivästä syntyi jo vuonna 1925 ja ensimmäistä Eläinten päivää vietettiin 24.3.1925. Ajatus päivän vietosta 4.10 sai alkunsa kolmannesta eläinten hyvinvointikongressin internationaalilta, joka kokoontui toukokuussa 1929. Eläinten päivä valittiin Fransiskus Assisilaisen muistopäivän mukaan, koska eläimet ja luonto olivat hänelle tärkeitä ja joka julistettiin pyhimykseksi, luonnonsuojelun suojelupyhimykseksi, vuonna 1228. Eläinten päivää vietetään nykyisin maailmanlaajuisesti uskonnosta riippumatta.

Katso lisää luontopäiviä Suomessa, Eläinten päivä/Eläinten viikko.

Lisätietoja: World Animal Day. Sivusto on englanniksi.

 

Kansainvälinen maaperäpäivä

5.12

 

Kansainvälinen vuoristopäivä

11.12

 

 

Sivu kesken.

Sivu päivitetty 29.1.2017.