Sivusto

Sivusto ja sen tarkoitus

Luontopäivä -sivusto on luontopäivään, luontopäiviin keskittyvä sivusto.
Sivuston tarkoituksena on koota erilaisia luontopäiviä, yksittäisistä useampi päiväisiin tapahtumiin, olivat ne sitten kansallisia, tai kansainvälisiä.
Yhteistä näillä päivillä on vakiintunut asema, joko kansallisesti tai kansainvälisesti päätettyinä päivinä.
Myös eri luonnonsuojelujärjestöjen ja yhteisöjen lanseeraamat luontopäivät, jotka ovat julkisia, liittyvät tämän sivuston aiheeseen.
Pääasia näissä päivissä on niiden merkitys ja merkittävyys luonnon puolesta.

Lisäksi tulevat muut luontopäivät, joita voivat olla, mitkä tahansa päivät, jotka liittyvät luontoon, luonnon monimuotoisuuteen, suojeluun, ympäristöön, luonnossa tapahtuviin tapahtumiin ja niin edelleen.

Sivuston tarkoitus on antaa samalla vinkkejä ja löytää mahdollisuuksia luontopäivän viettoon.
Toki, jokainen meistä luo itse omia luontopäiviä, sen mukaan, mitä – miten haluaa ja kokee tarpeelliseksi.

Voi toki ajatella, että onko esimerkiksi joku kansainvälinen aavikon kuivumisen ehkäisemiseksi lanseerattu päivä meille tarpeellinen täällä pohjolassa.

Kun miettii asian merkitystä, niin voi huomata asian ja päivän merkityksen, sen kasvaessa maailmanlaajuiseksi vaikutuksiltaan.
Voiko, ja miten sitten kyseistä päivää tulisi viettää, se on jokaisesta itsestään kiinni.
Tämän sivuston tarkoitus ei ole, että jotain pitäisi aina olla tekemässä, tai se olisi jollain tapaa pakollista.
Sivuston tarkoitus on vain herätellä ajatuksia luonnosta ja sen merkityksestä meille kaikille.

Luontopäivä on tavallaan tämän ajatuksen huipentuma, yksityisesti tai julkisesti, josta kukin voi nauttia omalla tavallaan.

Tämä sivusto tuo vain asioita esille, eikä ole mitenkään täydellinen jo senkin takia, koska sivustoa rakennetaan ja sisältöä kirjoitetaan ajan kanssa harrastuksena sekä kiinnostuksesta luontoon.

Luontopäivät, jotka sivuilla mainitaan, linkitetään kyseisen  päivän omille kotisivuilleen, jos sellaiset on luotu. Vaihtoehtoisesti, jos ne ovat jonkun tietyn sivuston osia, linkitys tapahtuu päivän sivulle.

 

Sivuston ylläpito ja päivitys

Sivustoa ylläpitää ja kehittää Pekka Hintikka. Sivuston vastuuhenkilö on edellä mainittu.
Päivitykset sivustoon tapahtuvat vaihtelevasti.
Uusin päivitys on merkitty päivämäärällä sivun alalaitaan.
Huomioitavaa on, että sivusto on pääosiltaan vielä kesken ja materiaalia lisätään ajan kanssa.

 

Tietojen käyttö, tekijänoikeus

luontopäivä.fi -sivustolla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ylläpitävälle henkilölle, ellei toisin mainita.
Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää vapaasti. Aineiston oikeellisuudesta vastaa aineiston käyttäjä.
Sivustoon linkittäminen on sallitua, lähde tulee kuitenkin mainita.

Sivuilla mahdollisesti esiintyvät valokuvat, muu materiaali ja kartat ovat tekijänoikeuden alaisia.

Niiden oikeudet ovat asianomaisten tahojen hallussa.

Sellaisista materiaaleista, joiden tekijänoikeudet ovat muut kuin ylläpitäjän, on maininta kyseisen materiaalin yhteydessä.

Mainitun materiaalin käytöstä on sovittava ylläpidon ja tekijänoikeuden haltijan kanssa.

Aineiston kaupallinen käyttö tulee sopia ylläpidon kanssa.

Sivuilla esiintyvät linkit ja linkitykset pyritään rakentamaan siten, että ne avaavat uuden valintaikkunan ja siten, että aukeava sivu on kyseisen palvelutarjoajan etusivu, mikäli se on mahdollista.
luontopäivä.fi ei vastaa tämän sivuston ulkopuolella olevien palveluntarjoajien palveluista eikä niiden oikeellisuudesta.
Tämän sivuston ulkopuolisten palvelujen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla ja käytössä tulee huomioida myös tekijänoikeudet.

luontopäivä.fi ei kerää tämän sivuston käyttäjistä henkilötietoja rekisteriin.
Tähän sivustoon liittyy kävijälaskenta.

 

Sivu päivitetty 5.1.2017.