Ehdotelmia

Ehdotelmia luontopäiväksi

 

Ehdotelmia luontopäivän viettämiseksi jo valmiiksi suunniteltujen ajatusten – ideoiden pohjalta. Nämä ajatukset, ideat, ovat usein syntyneet joidenkin luonto- ja ympäristöjärjestöjen toimesta ja joihin liittyy usein vahvasti jokin teema.

On lapsille, ikäihmisille, kaikille tarkoitettuja teemoja. Tämä ei sulje kuitenkaan mitään ikäryhmää pois mistään teemasta, vaan teemoja voi soveltaa kaikissa ikäryhmissä, jokaisen tarpeen mukaisesti.

Esimerkiksi tuo Pappa pitkospuille – mummo marjaan, on hyvä esimerkki teemasta, ikäryhmien yhteistyöstä, koska usein ikäihmiset tarvitsevat avustajia liikkumiseensa ja siinä voivat nuoremmat auttaa. Tai sitten lähiluonto, teemana, jossa aikuiset voivat lasten kanssa tarkastella omaa lähiluontoa ja siihen liittyviä asioita.

Eli, sanoisiko, että ylös, ulos ja lenkille, liikkeelle luontoon, vauvasta vaariin, muksusta mummoon. Kaikki liikkeelle, tavalla tai toisella, sillä luonnosta saa mielenterveyttä, mielihyvää ja elinvoimaa.

 

Lähde luontoon

 

Lähiluonto – on lähellä

 

Pappa pitkospuille – mummo marjaan

Tämä Suomen luonnonsuojeluliiton kannustuskampanja ikäihmisille Pappa pitkospuille – mummo marjaan on hyvä ehdotus luontopäiväksi, sillä kaikilla meillä pitäisi olla mahdollisuus liikkua luonnossa ja oikeus päästä luontoon.

Sen soisi olevan mahdollista ja koskevan kaikkia iästä riippumatta, mutta tämä kannustus on siitä erinomainen, että se koskee nimenomaisesti ikäihmisiä.

Monesti ikäihmisillä on vaikeuksia itsenäiseen liikkumiseen ja he tarvitsevat apua liikkumiseensa. Sitä enemmän, mitä iäkkäämpiä he ovat. Pappa pitkospuille, unohtamatta niitä mummoja, on erinomainen ehdotus saada ikäihmiset luontoon. Lyhytkin aika luonnossa tuo jo mielenvireyttä ja mielihyvää, luonnon lisäessä hyvinvointia.

Päivän vietto ei tarkoita, että pitäisi olla pitkospuita tai marja-aika, vaan kaikkina aikoina voi liikkua luonnossa. Lähimetsät, puistot, jopa pihatkin ovat täynnä luontoa, kaikkina vuodenaikoina.

Lue lisää Pappa pitkospuille, mummo marjaan! -oppaasta. Opas on suunnattu erityisesti ikäihmisille ja avuksi heitä avustaville henkilöille, mutta se ei sulje ketään pois, vaan oppaasta saa vinkkejä luonnossa liikkumiseen kuka vain.

Opas on Suomen luonnonsuojeluliiton tuottama, Ekokem Oyj:n tuella. Oppaan voi ladata pdf -muodossa täältä, Pappa pitkospuille -opas.

Lisätietoja: Suomen luonnonsuojeluliitto, Pappa pitkospuille!

 

Sivu kesken.

 

Sivu päivittety 28.1.2017.