Luontopäiviä

Luontopäiviä -sivulle ja sen alasivuille tulee luettelon omainen lista erilaisia luontopäiviä, mahdollisesti lisätietoineen.

Luontopäiviä -valikko käsittää valinnat luontopäivistä jaoteltuina kotimaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin luontopäiviin.

Tällä sivustolla esiintyy useita virallisesti päätettyjä päiviä, jopa maailmanlaajuisesti, jotka pyrkivät edesauttaamaan asiaansa luonnon ja ympäristön säilymiseksi elinkelpoisena ja monimuotoisena.

Kaikkia näitä päiviä nimitetään sivustolla yhteisesti luontopäiviksi, vaikka niiden viralliset nimet voivat olla jotain muuta.

Nämä päivät ovat luontopäiviä, koska ne liittyvät luontoon – luonnon tapahtumiin ja niiden esille tuoma asia on huomattava luonnon kannalta.

Päivät ovat luontopäiviä, riippumatta siitä ovatko ne sinänsä sellaisia päiviä, joita vietetään Suomessa.

Jokaisella on mahdollisuus itse pohtia, onko näissä sellaisia päiviä, joita katsoo voivansa ja haluaa jollain tapaa viettää.

Esimerkiksi Kansainvälinen vuoristopäivä, voisi olla Suomessa Tunturien päivä. Tunturien päivän viettoon meillä on hyvät mahdollisuudet, koska osa kansallispuistoistamme sijaitsevat tunturialueilla. Lisäksi meillä on huomattava määrä eri vaaroja.

Useammat päivät ovat jo vakiinnuttaneet asemansa eri kalentereihin. Osa on kuitenkin vaihtuvia ajallisesti, osan ollessa useampi päiväisiä.

Huomaa, että päivien joukossa on myös, sanoisiko, epävirallisia luontopäiviä.

 

 

Huom. Sivu kesken.

Sivu päivitetty 7.1.2016